LÄNET

30 kronor- för låg ersättning

På första maj demonstrerade Olle Persson och Emma Lööf mot att personer med funktionshinder som jobbar i dagverksamhet bara får 30 kronor i daglig ersättning.

Alf Lundin, förbunds-styrelse-ledamot i FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, håller med om att det är för lågt. Han anser att ersättningen åtminstone borde täcka resekostnaden och en lunch.

- De här personerna får visserligen sin försörjning genom försäkringskassan. Men det är inte särskilt mycket pengar, så det vore anständigt om de fick en lön för det arbete de faktiskt utför, säger Alf Lundin.