Brist på utbildad arbetskraft

Det finns en stor brist på utbildad personal hos de små tillverkningsföretagen på Gotland inom trä, sten och verkstad. Det hävdar Lennart Carlsson från stiftelsen Träcentrum i Nässjö, som undersökt behoven bland de små tillverkningsföretagen på ön.
Det finns en stor potential på Gotland, men det saknas kapital, samarbete och utbildning. Vid ett seminarium i Visby, konstaterades att många inom de ofta små företagen på Gotland saknar utbildning. De gör ett bra jobb, men för att kunna utveckla företaget ännu mer krävs utbildning och framför allt att få ungdomar mer intresserad av dessa jobb.