Borlänge

Kraftig försämring för SSAB

Stålkoncernen SSAB, med en anläggning i Borlänge, gjorde en förlust på drygt 200 miljoner kronor första kvartalet i år. Samma period förra året var vinsten över två miljarder kronor. Vd:n Olof Faxander är ändå ganska nöjd med tanke på marknadsläget.

SSAB:s resultat har vänt brant nedåt. Det är en spegling av den snabba konjunkturnedgången. Produktionen av personbilar och lastbilar, som kräver mycket stål, har till exempel sjunkit kraftigt runt om i världen.

– Efterfrågan på stål har under det första kvartalet varit oerhört svag och vi och de flesta av våra konkurrenter i både Europa och USA har legat på en utnyttjandegrad på ungefär 50 procent, säger koncernchefen Olof Faxander.

Stor förlust
Första kvartalet i år gjorde man en förlust på 215 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 2,4 miljarder samma period förra året.

Men Olof Faxander tycker ändå att SSAB har klarat kvartalet relativt bra med tanke på den oerhört besvärliga marknadssituationen de har haft.

Ligger lågt
Olof Faxander menar att stålmarkanden fortsätter att utvecklas mycket svagt. Det syns framförallt inom Europa och USA och inom områden som tunga fordon och gruv- och anläggningsmaskiner.

SSAB:s produktion kommer att ligga på en fortsatt låg nivå även under det kommande kvartalet. Under sommaren kommer företaget att förlänga de normala produktionsstoppen vid de svenska anläggningarna, allt för att undvika att stora lager byggs upp.

Tuffa tider
SSAB ger inte några längre prognoser utan Olof Faxander nöjer sig med att konstatera att även det här kvartalet kommer att bli tufft.

– När vi tittar in i andra kvartalet ser vi fortsatta låga volymer för stål och en fortsatt prispress på stålprodukter så än så långe ser vi en ganska tuff marknad framför oss, säger han.

SSAB sjösatte ett besparingsprogram för några månader sedan och just nu ser Olof Faxander inte någon anledning att ytterligare personalnedskärningar behövs.

– Vi har ett liggande besparingsprogram som omfattar 1 300 personer inom SSAB och för närvarande är vår bedömning att det är de åtgärder som är nödvändiga, säger koncernchefen.

Ljus i tunneln
Olof Faxander är ändå optimistisk när det gäller utvecklingen på längre sikt. Många länder behöver bygga upp infrastruktur, bostäder och transportsystem.

Han tror att ökade krav på hållbarhet, minskade utsläpp och energibesparingar kommer att gynna efterfrågan på SSAB:s stål.

Dalanytt
dalanytt@sr.se