Militära saneringsövningar i länet

Finska, norska och danska militära styrkor finns i Umeå under tio dagar för att samträna tillsammans med svenska. Den 4e till 10e maj övar både värnpliktiga och yrkesmilitär i så kallade CBRN-förband på att ta hand om kemiska, biologiska och radioaktiva material och stridsämnen både under strid och vid civila olyckor.