دو سوم از داروخانه های کشور به شرکت های خصوصی فروخته می شود

گزارشگر: طاهر جام برسنگ

دو سوم از داروخانه‌های سوئد در آینده‌ای نزدیک خصوصی می‌شوند. مالکیت انحصاری دولت بر ۶۰۰ داروخانه از مجموع ۹۰۰ داروخانه‌های کشور از تاریخ اول ژوئیه لغو می‌شود و این داروخانه‌ها در مدیریت صاحبان خصوصی در خواهد آمدبر اساس گزارش اکوت با پخش این خبر از سوی سازمان داروخانه‌ها، ۳۵ درصد از داروخانه‌های کشور در اختیار دولت باقی خواهد ماند و بقیۀ آن‌ها به شرکت‌های مختلف، اعم از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا شرکت‌های کوچک داخلی واگذار می‌شود. دولت در نظر دارد برای جلوگیری از برجسته شدن نقش شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در ادارۀ داروخانه‌های خصوصی، یک شرکت دولتی را بکار گمارد تا در مرحلۀ گذار داروخانه‌ها از مالکیت انحصاری به شرکت‌های کوچک داخلی کمک رساند. این که کدام یک از شرکت‌های بزرگ داروئی بین‌المللی بخشی از داروخانه‌های سوئد را خریداری می‌کند در پائیز پیش‌رو روشن خواهد شد. پیش از این یوران هگ‌لوند Göran Hägglund وزیر امور اجتماعی از حزب دمکرات‌های مسیحی گفته بود که با خصوصی شدن داروخانه‌ها بخش اعظمی از آنها همچنان در مالکیت دولت باقی خواهند ماند اما بر اساس خبرهای تازه، داروخانه‌های دولتی در آینده باز هم بیشتر محدود خواهند شد.

دولت امیدوار است با خصوصی شدن داروخانه‌ها و بالا بردن رقابت در این عرصه، دسترسی به مواد داروئی بیشتر شود و مردم از خدمات بیشتری بهره بگیرند. اما به گفتۀ اولوا یوهانسون Ylva Johansson سخنگوی مسائل رفاه حزب اپوزیسیون سوسیال‌دمکرات، این اقدام دولت باعث بالا رفتن هزینۀ شهروندان مالیات‌پرداز می‌شود و از طرفی چند شرکت عمدۀ داروئی بین‌المللی این امکان را بدست می‌آورند که بخش وسیعی از بازار سوئد را در اختیار بگیرند.

taher.jambarsang@sr.se