Sundsvall

Kräver stopp för skolnedskärningar

Läraruppsägningar, beslut om skolnedläggningar och ytterligare sparkrav på 400 miljoner kronor fram till 2012.
Vi står inför den värsta krisen i Sundsvalls skolor någonsin, enligt Lärarförbundet i Sundsvall.
Nu sätter förbundet ner foten genom att arrangera en manifestation den 15 maj.

– Jag är väldigt orolig, skolan är fantastiskt bra idag men måttet är rågat. Folk går på knäna, man lappar varje dag för att täcka upp för varandra, säger Daniel Zettergren ledamot för Lärarförbundet i Sundsvall.
Han menar också att eftersom många lärare ägnar mycket tid åt andra arbetsuppgifter än de pedagogiska drabbas också barnen av en slimmad skolorganisation.
– Det finns inget manövreringsutrymme i vardagen, verksamheten bygger på att alla är där, säger Christin Grelsson.
– Det här är ju inget som syns utåt, föräldrarna märker det inte och inte politikerna heller, säger hon.

Riksomfattande kampanj
Som en del av lärarförbundets rikstäckande protestkampanj ”Låt inte barnen betala krisen” arrangerar förbundet i Sundsvall nu en manifestation på Stora torget i Sundsvall.
– Vi hoppas att det kommer att komma så mycket folk som möjligt och att vi väcker opinion. Skolan berör ju alla. Vi har alla barn, barnbarn eller grannar i skolan, säger Daniel Zettergren.

Men nedskärningarna i skolan hittills sägs ju bero mest på vikande elevunderlag, är det inte rätt att anpassa skolorganisationen efter det då?
– Det är ju bara det att om några år står det jättemycket barn och knackar på och ska in i skolan, förskolorna är ju överfulla nu och när de barnen ska in i skolan kommer det ju att behövas lokaler och personal igen. Man måste tänka mera långsiktigt, säger Daniel Zettergren.
Han hoppas att manifestationen ska få politikerna i Sundsvall att vakna.
– De måste inse att de måste satsa på förskolan och skolan och att man kanske måste skjuta några jättebyggen åt sidan ett tag, säger Daniel Zettergren.

Karin Lycke
karin.lycke@sr.se