بیش از نیمی از بیکاران از حقوق بیمۀ بیکاری برخوردار نیستند

گزارش: طاهر جام برسنگ

بنا بر تحقیق مشترک سازمان بازرسی بیمۀ بیکاری Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen و ادارۀ کل کاریابی، تنها نیمی از افراد بیکار، از حق بیمۀ بیکاری برخوردارند. در میان نیمۀ دیگر بیکاران که حق بیمۀ بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد، دو گروه جوانان زیر ۲۵ سال و نیز شهروندانی که خارج از کشورهای شمالی متولد شده‌اند، در بدتری وضعیت به سر می‌برند.در سال‌های اخیر بسیاری از عضویت در صندوق‌های بیمۀ بیکاری به خاطر از جمله هزینۀ بالای عضویت، کنار کشیده‌اند. تا سال ۲۰۰۴ نزدیک به ۷۰ درصد از بیکاران کشور از حق بیمۀ بیکاری برخوردار بودند اما آمار حکایت از این دارد که در سال گذشته بیمۀ بیکاری شامل حال تنها ۴۵ درصد از جمعیت بیکار شده است.
تغییر قوانین و مقررات باعث شده است که بسیاری که پیش از این از حقوق بیمۀ بیکاری بهرمند بوده‌اند، اشکال دیگری از درآمد داشته باشند. برای نمونه درآمد از صندوق بیمۀ همگانی Försäkringskassan از طریق پدیدۀ موسوم به تصمین کار و توسعه. با سختگیرانه‌تر شدن مقررات مربوط به بیمۀ بیکاری، افرادی چون دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل که هنوز جذب بازار کار نشده‌اند، هم از دریافت حقوق بیمۀ بیکاری محروم شده‌اند. کریستیان پرشون تحلیل‌گر بازار کار در سازمان بازرسی بیمۀ بیکاری در این مورد معتقد است که اساس بیمۀ بیکاری بر مدت شاغل بودن افراد استوار است و بر این که متقاضی دریافت حق بیمۀ بیکاری شرایط لازم را داشته باشد، این قوانین بیشتر از یک صد سال است حکمفرما هستند. تحلیلگر بازار کار می‌افزاید جوانانی که از حق بیمۀ بیکاری برخوردار نیستند، غالبا تجربۀ حرفه‌ای لازم را دارا نیستند و شرایط لازم را برای احراز حقوق بیمۀ بیکاری ندارند.

taher.jambarsang@sr.se