östersund

Släckta gatlampor ökar olycksrisken

Östersunds kommun har beslutat om en omfattande nedsläckning av gatlampor i delar av Östersund till hösten och vintern. Sammantaget ökar det riskerna för olyckor trafiken