Strejkvarsel i hamnen igen

Nu är företagets och Transports förhandlingar om uppsägningar klara. Och det blir färre som får gå än de 130 arbetare och 25 tjänstemän som varslades i februari.

Men hamnarbetarförbundet fortsätter att protestera mot att man inte fått vara med i förhandlingarna. Idag varslar man om flera punktstrejker.

Under förhandlingarna, som Hamnarbetarförbundet alltså är uteslutet från, beslutades att 50 arbetare får lämna hamnen medan 43 går med avtalspension.

Fastän merparten som sägs upp är Hamnarbetarförbundets medlemmar så fick facket inte förhandla för dem.

Därför går man i strejk ett par timmar under fyra dagar i maj. Men man börjar med den tidigare varslade strejken redan på måndag som straff för att hamnen under konflikten i april tog in strejkbrytare.

Och för att varslet mot resterande närmare 40 arbetare inte ska utlösas kräver Göteborgs hamn att fast anställd personal går upp i arbetstid och accepterar mer flexibla scheman att enklare kunna förskjuta arbetstid när det blir mycket att göra.

Allt för att spara in på timanställda så kallade blixtgubbar och övertid.

Här har hamnen inte nått en överenskommelse med Transport och frågan kommer att lyftas centralt säger hamnens förhandlingschef Peter Svanberg till Västekot.

Hamnarbetarförbundet är kritiskt till att 14 personer som undantagits från turordningsreglerna nästan alla är anslutna till Transport och kommer göra egna undersökningar om hur turordningslistorna tagits fram.

Men än är osäkerheten i Göteborg hamn långt ifrån över.

Peter Svanberg säger att volymerna i hamnen fortsätter sjunka så det är risk för att fler varsel måste läggas.