Råda

Legend om fornborg inte sann

Det finns ingen fornborg i den kulle i Råda utanför Lidköping där man hade förhoppningar att hitta rester efter Kung Råds borg. Det kan nu slås fast efter arkeologiska utgrävningar på platsen.

Genom århundraden har legenden levt om att borgen från 1000-talet ska ha legat på platsen, ett par kilometer från Råda kyrka, och även att den skulle ha legat till grund för den nuvarande kyrkan som byggdes på 1100-talet.

Hoppet tändes
Myten om den pampiga fornborgen fick nytt bränsle för ett år sedan då en geografisk undersökning av kullen visade att människor kunde ha bott och bearbetat platsen.

Tecken på eventuella murar kunde spåras och hoppet tändes om att det nu äntligen skulle kunna bevisas att legenden var sanning.

Men efter gårdagens arkeologiska utgrävningar slogs alla förhoppningar i kras.

-Nu är det ingen som helst tvekan. Det finns inget annat än jord och sand i kullen, säger Finn Eldh från Kålland Rådas hembygdsförening.

Jens Prytz
jens.prytz@sr.se