MARIEFRED

Glömde låsa celldörren

En kriminalvårdare på Mariefredsanstalten ska ha missat att låsa en celldörr på anstalten. Nu får vårdaren en varning från Kriminalvårdens personalansvarsnämnd.

Det var en dag förra sommaren som kriminalvårdaren hade ansvar för låsningen. Vid ronderingen skulle vårdaren trycka ner handtagen på alla dörrarna för att försäkra sig om att de var låsta.

Men senare på kvällen upptäcktes att en av celldörrarna inte hade blivit låst.

Därmed anser Kriminalvården att vårdaren har brustit i kravet på noggrannhet och åsidosatt en skyldighet i anställningen. Vårdaren får därför en varning.