Forskarrapport

Rent avlopp minskar algblomning

En förbättring av avloppsreningen i de forna öststaterna till svensk standard skulle vara det billigaste och effektivaste sättet att minska algblomningen i Östersjön, tror forskare.

-Man kan få tio eller hundra gånger nyttan för pengarna om man lägger dem på reningsåtgärder i öst, säger Andreas Bryhn vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

För att återställa Östersjön till det hav det var på 1950-talet skulle det behövas en årlig minskning av fosforbelastningen från Östersjöländerna på omkring 7 000 till 10 000 ton. Merparten av minskningen skulle kunna åstadkommas i Polen, Ryssland och de baltiska länderna. Där är avloppsreningen betydligt sämre än den är i Tyskland och de nordiska länderna.

Kostnaden för en sådan minskning beräknas till omkring 2-5 miljarder kronor per år.

-Att kanalisera betalningsviljan som finns runt Östersjön till just dessa åtgärder skulle vara billigt och effektivt, sett i relation till andra åtgärder, säger Andreas Bryhn, som har publicerat sin studie i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

Där lyfter han också fram ett förbud mot fosfater i tvättmedel och maskindiskmedel som viktiga åtgärder för att minska fosforbelastningen från Östersjöländerna. I Sverige finns redan ett sådant förbud för tvättmedel.

Det uppger nyhetsbyrån TT.