Malmö

Patienter saknar kvalitetsinformation

Det saknas information när skåningarna väljer vårdcentral sedan hälsovalet trätt i kraft. Det konstateras i en undersökning som gjorts i Malmöområdet. Patienterna tycker att vårdresultatet är bland det viktigaste då de ska välja, men det kan nästan ingen vårdcentral i Malmö redovisa.


– Skåningarna vill välja den vårdcentral som har bäst medicinska resultat. Att få info om det är nu i utgångsläget nästan helt omöjligt, säger Arne Björnberg, som jobbar på Health Consumer Powerhouse, som gjort undersökningen.

Undersökningen är en pilot som är gjord i Malmöområdet. Arne Björnberg och hans kollegor har bland annat intervjuat drygt 500 personer. De har haft ett antal möten med olika patientföreningar för att få fram ett underlag vad som är viktigt när en person väljer vårdcentral i samband med hälsovalet som trädde i kraft nu i månadsskiftet.

Det visar sig att vårdresultat och tillgänglighet ligger högst på listan. Med hjälp av information från ett 30-tal av vårdcentralerna i 040-området kommer det fram att nästan samtliga inte kunde redovisa resultatet av sin vård.

När det gäller tillgängligheten upptäckte Arne Björnberg att många av centralerna var lite väl optimistiska i sina svar.

– Stamkunderna tog upp tillgängligheten som det största problemet, säger Arne Björnberg.

Den vårdcentral som fick högst betyg i den här undersökningen var den i stadsdelen Kirseberg.