Tisdag 5 maj 2009 Apotek till salu i länet

Den 29 april tog riksdagen beslut om en omreglering av apoteksmarknaden och från 1 juli upphör Apotekets monopol.   Tjugotre apotek i Uppsala län ska läggas ut till försäljning enligt det förslag som presenterades i dag.