Kramfors

Minus för gymnasiet

Ådalens gymnasieförbund gjorde under fjolåret ett underskott på 15,8 miljoner kronor. Idag diskuteras den här frågan i kommunstyrelsen i Kramfors.

Revisorerna bedömer läget som mycket oroande och vill att direktionen för gymnasieförbundet ska sätta sig med medlemskommunerna Sollefteå och Kramfors för att snarast inleda diskussioner om hur det egna kapitalet ska återställas.

Revisorerna tillstyrker i alla fall att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet eftersom förbundet fortfarande är i ett uppbyggnadsskede.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se