شکایت ناظر منع تبعیض از شهر وستروس

گزارش: طاهر جام برسنگ

ناظر منع تبعیض یا DO از شهر وستروس بابت حتک حرمت به یک جوان مسلمان شکایت کرد. مطلب از این قرار است که به ادعای یک دانش‌آموز مسلمان در یک آموزشگاه رانندگی اتوبوس، آموزگار وی در چند مورد او را به دلیل مسلمان بودن مورد تحقیر قرار داده و این جوان ۲۴ ساله را تروریست نامیده. این در حالی است که اولیاء مدرسه نظری دیگر دارند.  لیف لارشون Leif Larsson، مدیر این آموزشگاه رانندگی در وستروس به خبرنگار واحد خبری رادیو سوئد گفت: «هیچ دلیلی برای این که ادعای این جوان را باور کنم ندارم و معلمی که مورد شکایت قرار گرفته نیز خود این اتهام را رد می‌کند.»
به گفتۀ جوان ۲۴ ساله آزار و تحقیر نسبت به وی در سال ۲۰۰۷ و زمانی که او مشغول دیدن آموزش رانندگی در آموزشگاه ادسترومسکا Edströmska در وستروس بود اتفاق افتاده است. به گفتۀ ناظر منع تبعیض آموزگار وی چندین بار با واژه‌های منفی از اسلام نام برده و به شاگرد خود گفته بهتر است به کشورش برگردد.
مدیر آموزشگاه رانندگی بر این باور است که ادعای دانش‌آموز مربوطه بیش از این که به تبعیض مربوط  شود، به ناتوانی دانش‌آموز در چند مورد از آموزش خود ربط دارد که وی مجبور به کار دوباره بر تمرین‌هایش شده تا بتواند در آزمایش‌هایش قبول شود.
به گفتۀ ناظر منع تبعیض، یک دانش‌آموز مسلمان دیگر که در سال ۲۰۰۶ در کلاس‌های همین آموزشگاه شرکت داشته توسط همان آموزگار مورد اهانت قرار گرفته است، امری که به مقامات آموزشگاه گزارش داده شده است اما مدیر آن هیچ واکنشی نشان نداده است. به گفتۀ لیف لارشون مدیر آموزشگا ادسترومسکا در وستروس
«از این نکته هیچ اطلاعی ندارد و ناظر منع تبعیض نیز در تماس با وی این نکته را عنوان نکرده است.» مدیر آموزشگاه رانندگی ادامه می‌دهد: «من در آن زمان مسئولیتی در آموزشگاه نداشته‌ام. در خصوص این مورد جدید نیز پس از ملاقات با ناظر منع تبیعض اطلاع یافت و در این تماس از رویدادی مترادف با این رویداد اخیر حرفی به میان نیامد.»
ناظر منع تبعیض بر این عقیده است که دانش‌آموز ۲۴ سالۀ رانندگی باید ۱۰۰ هزار کرون خسارت دریافت کند، امری که مقامات شهر وستروس با آن مخالفند. پروندۀ این واقعه به دادگاه استان وسترمنسلاند Västermansland ارجاع شده است.

taher.jambarsang@sr.se