Gudstjänst

Söndag den 7 juni 2009 kl 11.03

Gudstjänst med ungdomskörfestival i Oscarskyrkan, Stockholm.
Biskop Caroline Krook.
Kyrkoherde Hans Rohdin.
Musikalisk ledning: Kerstin Baldwin, Birgitta Rosenquist-Brorson och Alf Bengtsson.
Organist: Pär Olofsson. 

KÖRFESTIVAL
Många är de människor som sjunger i kör, inte minst i kyrkorna. För dem anordnas vart tredje år en "Riksfest". För de yngre finns sen fem år tillbaka även en Ungdomskörfestival, båda anordnade av Sveriges Kyrkosångförbund. Allt för att stimulera körlivet i kyrkorna.

I år sammanfaller de båda träffarna i Oscarskyrkan i Stockholm. Då blir det fullsatt i kyrkan av enbart körsångare vilket betyder över tusen personer!

Som avslutning på festivalen görs en gudstjänst med mycket körsång. Predikant vid mässan är biskop Caroline Krook och kyrkoherde Hans Rhodin leder mässan.

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro