Sista rättegången i Skandiahärvan

I dag inleddes rättegången i Svea hovrätt mot Skandias tidigare finansdirektör Ulf Spång. Det är den sista rättegången mot någon av Skandiadirektörerna efter de omtalade skandalerna i bolaget för några år sedan.

Målet gäller om Ulf Spång försökt undkomma skatt på ungefär tio miljoner kronor. Ulf Spång frikändes tidigare i tingsrätten och nu står han inför rätta ännu en gång.

– Det känns ju ganska onödigt måste jag säga. Att efter en totalt väldigt klar tingsrättsdom, som bara bekräftar det som jag har sagt hela tiden, behöva göra om det nu, säger Ulf Spång.

Vad är det som talar för att du kommer att frias även denna gång?

– Det finns ingen ny bevisning och det finns ingen bevisning över huvud taget. Det har aldrig funnits något uppsåt, det har aldrig funnits någon tanke om att göra något brottsligt, det är helt befängt.

Målet i hovrätten handlar om en transaktion på 20 miljoner kronor som Ulf Spång gjorde 2001 från en kapitalförsäkring i Skandias schweiziska dotterbolag till ett bolag han själv kontrollerade på skatteparadiset Guernsey.

Drygt hälften av pengarna gick vidare till köpet av en lägenhet på franska Rivieran.

Åklagarsidan anser att Spång har gjort sig skyldig till grovt skattebrott och hävdar att i och med att pengarna lyftes från kapitalförsäkringen skulle de också beskattas. Men i Spångs deklaration stod inget om transaktionen.

Ulf Spång å sin sida anser att han levt i tron att pengarna kunde flyttas utan att de skulle beskattas och att han i vart fall inte haft något brottsligt uppsåt.

I mer än fem år har nu överåklagare Christer van der Kwast försökt att få Ulf Spång och den tidigare vd:n i Skandia Lars-Eric Petersson fällda för olika brott. Först för de gigantiska bonusutbetalningarna och sedan för skattebrott.

Men de båda direktörerna har friats i samtliga instanser. Och den rättegången som nu inledes är i den bemärkelsen åklagare Christer van der Kwast sista chans att få en fällande dom.

Den här gången hoppas åklagaren på uppbackning från nya vittnen.

– Det är ju två nya vittnen som kommer nu och som från ömse håll ska lägga ytterligare information till materialet, säger åklagare Christer van der Kwast. 

Vad talar för att hovrätten har en annan uppfattning än tingsrätten?

– Jag tycker att de dömde fel. Det är en bedömningsfråga och en uppsåtsfråga som det handlar om. Ulf Spång blev frikänd för att man inte menade att det var styrkt att han hade uppsåt att lämna oriktiga uppgifter i sin deklaration. Jag menar att det objektiva materialet talar för en annan slutsats, säger åklagare Christer van der Kwast. 

Sören Granath
soren.granath@sr.se