Länet är fullt av insekter

Totalt 880 olika sorters insekter hittades under den omfattande inventering som länsstyrelsen gjort.

Under två år har myndigheten kartlagt faunan av insekter i gränstrakterna mellan Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län där landskapet är består av relativt välbevarade jordbruk och skogar.

880 arter hittades, bland annat 370 olika skalbaggar och 121 olika blomflugor.

Syftet med studien var bland annat att få mer kunskap om hur arter kan bevaras även när det byggs vägar eller annat i olika landskap.