Elins innergårdsodling

Hej,

Vad spännande med ett program om cityodling!

Jag bor på en mörk, mörk innegård mitt i djupaste Gamla Klara i Stockholm, och jag har en hel rad frågor om gårdsodling. För ett par år sen började några av grannarna odla upp gården, som är asfalterad och helt utan jordmån (under asfalten ligger lager, vinkällare, och ännu längre ner, tunnelbanesystemet), med massor av vackra skuggväxter. Murgröna, jättedaggkåpa och ormbunke växer som ogräs.

Själv är jag mest intresserad av ätliga växter, och till våren har jag tagit på mig att lägga till fler odlingskärl med framför allt grönsaker. Sallad är ju en självklarhet, men nu undrar jag:

1. Vilka andra grönsaker finns det som tål skugga, som hela huset kan njuta av?

2. Just nu är det framförallt stora krukor som prydnadsväxterna odlas i, men hur ska vi göra för att skapa en innergård som mer liknar ett grönt tak, med växter som täcker marken?

3. Jag vill försöka ge tillbaka så mycket som möjligt till de hårt åtsatta citydjuren också. Sedum till fjärilarna, blommande örter till humlorna, och vatten till fåglarna. Men hur gör vi för att utnyttja vårt bortrinnande regnvatten?

Elin, Stockholm


Hör Elins frågor och svaren i Odla med Stadsgrönt den 11 maj, kl 10.03!

Läs också

Elin har skrivit till oss med flera frågor som vi inte hann med i programmet. Hon vill försöka ge tillbaka så mycket som möjligt till de hårt utsatta citydjuren som sedum till fjärilarna, blommande örter till humlorna, och vatten till fåglarna. ”Men hur gör vi för att utnyttja vårt bortrinnande regnvatten?” frågar hon.

Karina svarar: Man kan ha en regntunna vid stupröret. Regnvattnet kan sen användas till att bevattna krukor eller föras till en liten damm. Det finns ett unikt projekt i Augustenborg i Malmö som har ett dagvattensystem där allt regnvatten förs i kanaler till dammar och renas. Detta system avlastar bland annat det vanliga avloppssystemet vid skyfall. Läs mer om projektet .

Även gröna tak avlastar dagvattensysten men det kanske inte är något för den lilla innergården.

Om man anlägger damm om än liten, ska man tänka på att sommartid är det lite regn och vatten avdunstar, så man får fylla på med vatten från kranen. Men stadsfåglarna älskar att svalka sig i ett litet fågelbad. Kolla ditt stillastående vatten annars har du snart en liten myggodling!