Bullerfrågan engagerar

Bullerfrågan diskuterades livligt i gårdagens debatt om planerna på att förvandla militärflygbasen Ärna till en civil flygplats, som Sveriges Radio Uppland arrangerade.

Bolaget bakom planerna, Uppsala Airport, försäkrade att det finns gott om pengar för bullersanering av närbelägna hus om myndigheterna kommer fram till att det krävs.

Christer Solander, miljöskyddsingenjör på Uppsala kommun, berättar om vilka tänkbara åtgärder som kan behöva vidtas.

- Det mesta ljudet kommer in genom fönster. Endera sätter man in extra ljudisolering, eller så byter man ut hela fönstret. I vissa fall gör man även åtgärder på fasaden och till och med ibland har det varit krav och åtgärder på tak, för att klara framförallt inomhusnivåerna.

Ligger allt ansvar för att installera det här på det företag som startar verksamheten?

- Ja, det ligger på sökanden, den som ska driva flygplatsen.

Hur mycket kan det kosta?

- Det har jag tyvärr ingen exakt uppfattning om. Det kan vara ganska dyrt, särskilt när det är många hus som är berörda.

Om Uppsala Airport får tillstånd till att starta en civil flygplats på Ärna, kommer först in- och utflygningsvägar att testas under en femårsperiod, både av säkerhets- och bullerskäl. Hur snabbt bulleråtgärderna måste göras är upp till länsstyrelsen, berättar Christer Solander.

- Det är den myndighet som ger tillstånd, i det här fallet länsstyrelsen, som fastställer hur snabbt det ska göras. De sätter en gräns som man måste hålla sig inom, säger han.