300 utvisningsfall till Eritrea ska utredas

Migrationsverket kommer att gå igenom omkring 300 utvisningsfall av Eritreaner för att se om de istället ska få stanna i Sverige. Sverige har fått hård kritik av bland annat FN:s flyktingorgan för att man tvångsutvisat till Eritrea.

Nu ska ingen skickas tillbaka till Eritrea utan att deras fall har gåtts igenom, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.

– Personer som illegalt har lämnat Eritrea och som har undanhållit sig militär- eller samhällstjänstgöring kan riskera att råka illa ut. Det är det som vi kommer att titta på i de gamla ärendena.

Vad är det som de riskerar att utsättas för om de skickas tillbaka?

– De rapporter som vi har visar på olagliga frihetsberövanden, man fängslas, domstolarna fungerar inte och det förekommer tortyr i fängelserna.

Sedan i januari förra året har Migrationsverket lämnat 200 fall där Eritreaner nekats asyl till polisen för tvångsutvisning, antingen till Eritrea eller till det land som de först kom till. I fyra fall har man också genomfört tvångsavvisningar till Eritrea.

Just nu sitter tre eritreaner i förvar i väntan på utvisning. Men enligt Mikael Ribbenvik rättschef på Migrationsverket kommer inga utvisningar till Eritrea att genomföras innan fallen har gåtts igenom igen.

– Det är ingen som kommer att utvisas till Eritrea utan att vi tittar på de två kriterier som jag nämnde, illegal utresa och undanhållning från militärtjänsten.

Utvecklingen i Eritrea har gjort att nio av tio eritreaner som i dag söker asyl i Sverige får det. Tidigare avvisades en större andel, och det är de ungefär 300 fallen som Migrationsverket nu ska gå igenom.

Sverige har varit ett av få länder som tvångsutvisat till Eritrea, vilket både Amnesty och FN:s flyktingorgan UNHCR kritiserat.

Madelaine Seidlitz, jurist på svenska Amnesty, har det senaste året haft kontakter med flera eritreaner som hotats av tvångsutvisning men som nu känner hopp.

– De är förhoppningsfulla, men deras fruktan är verkligen genuin att de ska tvingas tillbaka till Eritrea. Det är en fruktan som vi tyvärr måste säga att vi uppfattar som verklig.

Migrationsverket kommer inom kort också att fatta ett nytt vägledande beslut om Eritrea. Men hur många av dem som tidigare fått avslag som nu får stanna istället är för tidigt att säga enligt Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.

– Det är omöjligt för mig att säga. Givetvis finns det olika asylskäl. Det kan vara personer som inte ska utvisas till Eritrea, det kanske är folk som kanske ska åka till Norge eller Tyskland. Så det är väldigt olika ärenden, men vi tittar på dem nu, säger Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket.

Henrika Åkerman
henrika.åkerma@sr.se