Begravningsansvariga utbildas om etik

För att bevara förtroendet för begravningsväsendet utbildas just nu 4 000 anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan om etik och säkerhet. Det är bland annat avslöjandet om hur kistor krossats som ligger bakom.

– Ja, vi har haft några begravningar där anhöriga har velat vara med vid jordbegravningen. Då har vi låtit någon av våra duktiga vaktmästare berätta pedagogiskt om varje moment och om hur vi går tillväga. Det är ett viktig förtroende som vi har fått och som vi måste förvalta, säger Annette Geyer, kyrkoherde i Emmaboda, och hon har märkt att debatten oroat en del anhöriga.

Avslöjandet för ett år sedan att kistor hade krossats i samband med att jorden skulle fyllas på i graven upprörde många, och det startade en etikdebatt.

Redan innan det hade frågan om utbildning väckts när bland annat en anställd omkom när jordmassor rasade in i en grav.

Alla begravningsansvariga inom kyrkan genomgår därför nu en utbildning som går ut på att få fram nedskrivna tydliga rutiner för allt som rör begravningen, för att inga misstag ska ske och både anhöriga och anställda känna sig trygga.

Det säger Staffan Lundstedt som är kyrkogårdskonsulent inom Svenska kyrkans församlingsförbund.

– Lokalt har man nog vetat precis vad man sysslar med. Men vi tycker att det ska föras ned så att församlingsborna ska kunna få reda på hur en begravning går till och vad som gäller, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent inom Svenska kyrkan.

Men detta handlar alltså om att behålla folks förtroende?

– Absolut. Kyrkan har ett stort förtroende när det gäller etik och det tycker vi är viktigt att det behålls. Man ska kunna lita på att ens begravning blir fin och att ens kropp behandlas värdigt efter sin död. Det ska alla kunna lita på.

Utbildningen har pågått sen sent i höstas och igår träffades präster, kyrkogårdsansvariga och förtroendevalda från Växjö stift i Nässjö.

Samtalen handlade om allt från rasskydd vid gravgrävning till hur nycklar till förvaringsrum med avlidna förvaras och hur man hindrar förväxlingar.

– Från första samtalet med dödsboet till att man lägger blommor på graven ska gås igenom.

Vad hoppas du på för resultat då?

– Jag hoppas att de 90 000 begravningar som görs i Sverige årligen allihop ska vara sådana begravningar som de anhöriga är nöjda med, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent inom Svenska kyrkan.

Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se