Ännu ett fartyg kapat utanför Somalia

Utanför Somalias kust kapade pirater ytterligare ett fartyg i går. Det kapade fartyget är ett lastfartyg från den västindiska staten Antigua.

Fartyget har en besättning på tio man.

Trots att krigsfartyg från flera länder finns utanför Somalias kust har piraternas kapningar fortsatt.