Svårt att bygga bort segregation

Det har blivit svårare att bygga bort segregationen i städerna, visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Det är ett mål utan medel anser Emma Holmqvist som har skrivit avhandlingen.

Det har blivit svårare att bygga bort segregation i städerna visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Det är ett mål utan medel anser Emma Holmqvist som har skrivit avhandlingen.

Målet om blandat boende instiftades som ett nationellt bostadspolitiskt mål 1974. Meningen är att olika hushållskategorier, som rika och fattiga, svenskar och invandrare, unga och gamla ska bo tillsammans i samma bostadsområde.

Den bostadspolitiska målsättningen finns kvar, men medlen för att förverkliga målet har blivit färre och det finns, enligt avhandlingen, en klar risk att det i framtiden kommer att vara ett mål utan medel.

Bland annat så har statliga stymedel tagits bort och de kommunala bostadsbolagens roll blivit svagare.

Avhandlingen visar även att politiker och planerare har olika syn på hur och varför blandade boendemiljöer ska skapas.

– För vissa politiska partier ska en blandning ske i alla bostadsområden, medan för andra ska det bara ske i de områden som anses invandrartäta och resurssvaga, säger Emma Holmqvist vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, som har skrivit avhandlingen.