Ljusnarsberg

Personal sägs upp i barnomsorgen

Förskolärare i Kopparberg oroas när Ljusnarsbergs kommun ska dra ner på anställda. Mindre barnkullar på grund av utflyttning och färre födslar gör att kommun nu ska anpassa personaltätheten.

Bergsgårdens förskola riskerar att bli utan förskolärare med dagens anställningsregler.
Torbjörn Brännlund, kommunchef i Ljusnarsberg, hävdar att det inte finns något beslut om hur fördelningen ska se ut yrkesvis på varje avdelning, men att man håller på att snabbutreda frågan. 

- Det är inte omöjligt att både förskollärare och barnskötare kommer att sägas upp, säger Torbjörn Brännlund.

Reporter
Andreas Moren
andreas.moren@sr.se