VARTOFTA

Ägaren försvunnen - huset rivs

Falköpings kommun planerar att riva ett gammalt hus i Vartofta. Huset har förfallit och utgör nu en fara gör allmänheten. Men ägaren är spårlöst försvunnen.

Problemet har varit att kommunen trots två års försök inte får tag i den kvinna som står som ägare till huset.

Försökt i två år

I två år har man försökt komma i kontakt med ägaren för att denna ska renovera huset men nu har man fått nog och rivningsplanerna är långt gångna.

Huset som är från 1929 är långt ifrån sina fornstora dar. Huset som är ett trevåningshus i tegel är det äldsta i Vartofta och har tidigare varit ett hotell. Nu är det så nedgånget att tegelstenar faller ner på gångbanan och takpannor blåser av taket. Huset har varit i uselt skick under många år och Mikael Petterson som är byggnadsinspektör i Falköpings kommun har under två års tid försökt få kontakt med ägaren för att få denna att renovera huset.

Kommunen får betala

- Vi har försökt med allt, men det går inte att hitta henne. Vi vet inte varför, kanske har hon gått under jorden av personliga skäl. Vi vet inte, säger han.

Enligt kronofogden är det ovanligt att fastighetsägare bara försvinner på det här sättet. Och att riva det gamla huset är en omständlig process säger Mikael Pettersson, och i slutändan kan det bli så att Falköpings kommun får stå för kostnaden.

Cristian Ölund
christian.olund@sr.se