Skaraborgs rektorer pressas på jobbet

Rektorer på grundskolor i Skaraborg har för mycket att göra och upplever ofta stress på jobbet. Det visar en inspektion som arbetsmiljöverket gjort.

Anna-Lena Quist är rektor i Götene:

-Det är möte med elever, med ledningsgruppen på skolan, ledningsgruppen på förvaltningen, chefsmöten av olika slag, mycket föräldrasamtal och till sist andra möten som elevhälsoteam och möten med specialpedagoger - dagarna är ganska uppbokade...

- Man känner många gånger att man inte räcker till alla uppdrag, man skulle vilja göra mer, säger Anna Lena Quist.

Långa arbetsveckor

Att rektorer jobbar 15 timmar övertid i veckan är inte ovanligt. Och arbetsbelastningen kan vara så hög att det finns risk för ohälsa, anser arbetsmiljöverket.

Anna-Lena Quist säger att övertiden beror på att man som rektor kan ha ansvar för flera verksamheter. Därför är det svårt att hinna träffa all personal under arbetsdagen. Själv jobbar hon också över.

- Jag försöker låta bli, men lyckas inte så jättebra.

Känner sig misslyckad

Arbetsmiljöverket nämner att rektorer ofta känner sig otillräckliga och misslyckade för att de inte hinner slutföra dagens sysslor, och det håller Anna-Lena med om.

- Man är inte riktigt nöjd när man går hem för dagen. Den känslan finna alltid med en, och det är naturligtvis inte bra.

Inom några månader ska skolorna i Skaraborg ha uppfyllt de krav som arbetsmiljöverket ställt. Bland annat att avbelasta rektorerna och minska deras uppgifter.

Malin Ulfhager

malin.ulfhager@sr.se