Kronoberg

Större risk för förlossningsskador i länet

Risken för kvinnor att skadas svårt i underlivet i samband med förlossningar, varierar mycket mellan olika landsting. I landstinget Kronoberg är det större risk att drabbas än på många andra håll i landet.

Åtta procent av förstföderskorna i landstinget Kronoberg drabbades av svåra bristningar under 2007. I grannlandstinget Jönköping drabbades bara fyra procent, och i landet som helhet sex procent, enligt siffror från Socialstyrelsen. 

Gunilla Sjöberg på länssjukhuset Ryhov i Jönköping säger till Dagens Nyheter att man satsat på att utbilda personalen i hur man kan undvika bristningar.

Även när det gäller kvinnor som föder barn igen, är risken för svåra bristningar större i landstinget Kronoberg än i många andra landsting. Den totala andelen kvinnor som drabbades var 4,7 procent, jämfört med 3,5 procent i landet som helhet.

På BB i Ljungby, som ju lades ner 2007, var det färre som drabbades av svåra bristningar än på BB i Växjö. Mellan åren 1973 och 2007 fick i genomsnitt två procent av kvinnorna svåra bristningar vid förlossningen på Ljungby BB. På BB i Växjö drabbades fem procent av kvinnorna.


Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se