Tryggt och säkert efter krossade kistor

Personal och förtroendevalda inom Svenska kyrkan utbildas i etik och säkerhet.

Så många som 4 000 personer inom Svenska kyrkan genomgår nu den här utbildningen. Bakgrunden är bland annat avslöjandet om hur kistor krosstas på kyrkogårdar.

I tisdags hölls en utbildningsdag i Nässjö. Göran Rundqvist som är biträdande kyrkogårdschef i Jönköping var en av dem som var med.

– När det blir massmedialt, någonting som visas, så blir det också en fråga för oss. Men vi har det ständigt med oss och jobbar mycket med de här frågorna. Vi utbildar vår personal, har bra kontakt med begravningsbuden. Dom får väldigt ofta frågor som vi uppdaterar oss om, gör vi rätt eller gör vi fel?, säger Göran Rundqvist.

Ja avslöjandet för ett år sen att kistor hade krossats i samband med att jorden skulle fyllas på i graven upprörde många, och det startade en etikdebatt. Redan innan det hade frågan om utbildning väckts när bland annat en anställd omkom när jordmassor rasade in i en grav.

Alla begravningsansvariga inom kyrkan genomgår därför nu en utbildning som går ut på att få fram nedskrivna tydliga rutiner för allt som rör begravningen, för att inga mistag ska ske och både anhöriga och anställda känna sig trygga. Det säger Staffan Lundstedt som är kyrkogårdskonsulent inom Svenska kyrkans församlingsförbund.

– Lokalt har man nog vetat precis vad man sysslar med men vi tycker att det är viktigt att det förs ner och att församlingsborna ska kunna få reda på exakt hur begravningar går till och vad som gäller vid en begravningsakt. Det ska vara klart och ska kunna följas upp, säger Staffan Lundstedt.

Utbildningen har pågått sedan sent i höstas och tisdags träffades präster, kyrkogårsansvariga och förtroendevalda från Växjö stift i Nässjö.

Samtalen handlade om allt från rasskydd vid gravgrävning till hur nycklar till förvaringsrum med avlidna förvaras och hur man hindrar förväxlingar - hela kedjan kring dödsfallet.

– Jag hoppas att de 90 000 begravningar som vi gör om året i Sverige allihopa ska vara sådana begravningar där de anhöriga säger efteråt att det var en jättefin begravning och vi har varit jättenöjda, säger Staffan Lundstedt som är kyrkogårdskonsulent inom Svenska Kyrkan.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se