Skåne

Lunds universitetssjukhus prisas

Lunds universitetssjukhus får priset Guldskalpellen av tidningen Dagens Medicin för 2009. Man belönas för ett nytt verktyg för att dokumentera vilka läkemedel patienten har vid utskrivningen från sjukhuset.

Juryns motivering lyder: ”Vinnarna av Guldskalpellen 2009 ger en kreativ och praktiskt användbar lösning på ett stort och angeläget patientsäkerhetsproblem som berör alla delar av hälso- och sjukvården. Pristagarna har tagit fram en ny modell för läkemedelsinformation som har testats, utvecklats och utvärderats och nu sprids i sjukvården med mycket goda resultat. Ett föredömligt exempel på utvecklingsarbete som ger bevisad nytta.” 

Även barn- och ungdomskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad var nominerat till Guldskalpellen i år. 

Det var för klinikens förbättringsarbete som bland annat har lett till plus i budgeten, gladare personal och inga köer för patienterna.