HAsslö

Kablar trasslar till det

Marinens kvarlämnade kablar kan ställa till problem för bygget av nya bostäder på Hasslö.

Marinen har talat om att kablarna kablarnas finns där och att de kan belasta miljön.

Planarkitekten i Karlskrona vill därför veta om Marinen tänker ta upp kablarna inför den planerade exploateringen av området på Hasslö.