Apoteksförsäljning föreslås

Fem av sju gotländska apotek föreslås säljas. Det är apoteken i Klintehamn, Roma, Hemse, Slite och det på Skarphäll i Visby. Kvar i statlig ägo blir bara lasarettsapoteket och apoteket Liljan på Östercentrum i Visby.