LUND

Bättre kontroll av medicinering gav pris

Det blir Lunds universitetssjukhus som i år får priset Guldskalpellen av tidningen Dagens Medicin.

Sjukhuset får priset för en modell för att i detalj dokumentera vilka läkemedel som sätts in och varför förändringar görs under sjukhusvistelsen. Läkemedelsberättelsen följer sedan med patienten till nästa vårdgivare.

Utvärderingar har visat att modellen har minskat antalet felmedicineringar med hälften.