Kungsbacka

Onsalavägen kan få ny sträckning

Vägverket har undersökt om det skulle vara möjligt att dra Onsalavägen i en ny sträckning bakom Forsbäck i stället för den nuvarande sträckningen utmed Kungsbackafjorden.

– Undersökningen ska ses som en ren sondering för att ge politikerna i Region Halland ett underlag för att prioritera mellan olika vägsatsningar senare i höst, säger Håkan Berner på Vägverket.

Kungsbackas moderata kommunalråd Per Ödman påpekar att kommunen redan för sju år sedan bad Vägverket göra den här undersökningen. 

Att Vägverket nu har gjort det betyder inte nödvändigtvis att den här sista biten av Onsalavägen fram till motorvägen har kommit högre upp på kommunens eller Vägverkets önskelista.

Per Ödman tror knappast att den här biten kommer att prioriteras så högt när Region Halland i höst ska fördela pengar mellan olika vägsatsningar. Snarare är det etappen från Forsbäck ner till Rösan som är aktuell och där beslutsprocessen har hunnit ganska långt.