Fiskare bötfälld för sen loggbok

En gotländsk fiskare ska betala 2 000 kronor i straffavgift på grund av brott mot fiskereglerna.

Det var vid en kontroll i mars i år som fiskaren lämnade in sitt loggblad tre veckor för sent, vilket nu lett till böter från Fiskeriverket.

Enligt Fiskeriverket ska utdrag ur loggböckerna skickas in senast två dygn efter det att fisken landats i hamn.