Tvist kostar lantbrukare 220 000

En lantbrukare från södra Gotland har förlorat en tvist med ett gotländskt grävföretag och måste betala nära 70 000 kronor till grävföretaget och dessutom 150 000 i rättegångskostnader.

Grävföretaget hade utfört grävarbeten på löpande räkning för lantbrukaren. På grund av olika omständigheter utfördes inte grävarbetena så som parterna först kommit överens om.

Lantbrukaren ansåg sig ha rätt att reklamera jobbet och hålla inne betalningen för arbetet, men tingsrätten har nu kommit fram till att grävföretaget haft rätten på sin sida. Därför måste lantbrukaren betala för både grävarbetet och rättegången.