LRF Konsult: Bönder nära lönsamhetskris

Många svenska bönder har så dålig lönsamhet att de tvingas låna pengar för att kunna betala sina löpande räkningar. I Danmark lever var tionde bonde under konkurshot och vid LRF Konsult säger man att svenska bönder snabbt måste få bättre lönsamhet annars kan vi få ett liknande scenario här redan i höst.

– Det är framför allt inom mjölkproduktionen och på växtodlingssidan som vi har fått kraftiga intäktsminskningar under senare delen av 2008 och i år. Där har vi en kris, säger Lars-Göran Svensson, lantbruksansvarig på LRF Konsult.

Mjölkbönder i Sverige får runt 30 procent mindre betalt för sin mjölk nu jämfört med i början av 2008 och för spannmålsbönderna handlar det om en halvering av intäkterna, enligt Lars-Göran Svensson.

Den ekonomiska krisen har fått LRF Konsult att för första gången göra en kvartalsrapport över lönsamheten inom svenskt lantbruk.

Där slås fast att konjunkturläget är dystert för lantbruksnäringen och att ännu inte finns något som tyder på ökad konsumtion eller brist på världsmarknaden.

Det går alltså riktigt dåligt för många mjölk- och spannmålsbönder, och även nötköttsföretag har det fortsatt svårt.

Det ser lite ljusare ut för skogsbönder och svinproducenter, men enligt LRF Konsult hotas de flesta lantbruksföretag i dag av en likviditetskris.

– När vi pratar med bankerna säger de att det finns en del lantbrukare som nu måste låna pengar för att få det att gå runt. Det är ju ett tecken som inte är särskilt bra, säger Lars-Göran Svensson.

I Danmark hotas tio procent av landets heltidslantbruk av konkurs idag. Det rör sig om runt 1 500 företag.

Än så länge är konkurser inget stort problem i det svenska lantbruket, men enligt Lars-Göran Svensson måste intäkterna öka snabbt, och gärna även kostnaderna minska, annars kommer vi ha lika stora problem som danskarna, kanske redan i höst.

– Jag tror att vi kan få lika allvarliga problem som i Danmark. Vi lever på samma marknad, vi har ungefär samma förutsättningar och det vore märkligt om inte vi också skulle drabbas. Det är världsmarknaden som styr och inte nationellt på samma sätt som tidigare, säger han.

Jens Möller
jens.moller@sr.se