Miljönämnd rädd för buller

Försvarsmakten vill öka sitt användande av skjutfälten i skärgården och i Sisjön. Något som får miljönämnden i Göteborg att reagera.

I ett yttrande till länsstyrelsen skriver de att en ökad användning av skjutfälten innebär en risk för bullerstörningar för såväl de boende i omgivningarna som för fågel- och friluftslivet.

Miljönämnden vill därför begränsa användandet av skjutbanorna.