Anmäls efter spruta som gav allergichock

Skaraborgs sjukhus anmäler sig självt enligt Lex Maria efter att en patient i samband en röntgenundersökning på sjukhuset i Lidköping fick en akut allergisk reaktion av en spruta.

Patienten drabbades av andningssvårigheter efter att ha fått kontrastmedel injicerat.

Enligt anmälan fungerade inte hjärtlarmet eftersom telefonen som är kopplad till larmet var felprogrammerad.

Händelsen inträffade på röntgenavdelningen, men efter en kontroll visade det sej att liknande telefonfel förekom också på andra enheter.

Patienten ska inte fått någon skada av det inträffade eftersom det fanns reservrutiner, men eftersom patienten löpte en risk att skadas anmäler sjukhuset sej självt.