JK överklagar beslut om kameror

Efter att bostadsbolaget i Göteborg fått tillstånd att koppla in kameror till porttelefonerna i sina bostäder så griper nu Justitiekanslern, JK, in i ärendet.

Bostadsbolaget satte in kamerorna i entréerna för att öka tryggheten för de boende, vilket Länsstyrelsen godkände. Men JK överklagar det beslutet eftersom det enligt JK finns risk för att den här typen av övervakning sprider sig i samhället, och att människors integritet då skulle hotas.