Extrapengar skyndar på gårdstöd

Länsstyrelsen i Östergötland får drygt tre miljoner kronor extra av regeringen för att klara kontrollverksamheten av EU:s jordbruksstöd.

Pengarna ska användas för att genomföra de kontroller som EU kräver för att stödet till lantbrukarna ska betalas ut.

Under förra året krävde landshövding Björn Eriksson ökade resurser till kontrollverksamheten av jorbruksminister Eskil Erlandsson (C).

– Det är mycket glädjande att vi har en lyhörd jordbruksminister. Han har redan från början förstått vår situation och medverkat till att vi nu får betalt för nedlagt arbete. Det känns tryggt för vår personal som slitit hårt de senaste åren för att klara uppgifterna, att detta års kontroller är finansierade, säger landshövding Björn Eriksson i en kommentar.