15-åring friad från våldtäktsmisstanke

En 15-årig pojke från södra delen av Kalmar län har av tingsrätten friats från misstanke om våldtäkt mot barn.

Enligt åtalet skulle bojken ha försökt ha samlag med en tolvårig flicka utan att lyckas.

Enligt domen har inte flickans berättelse varit tillräckligt detaljerad, bland annat vad gäller tidpunker, för att man ska kunna fälla pojken.

Rättens ordförande har däremot annan åsikt . Han tyckte att flickan varit trovärdig och tycker till skillnad mot överiga ledamöter att pojken borde ha fällts.