STOCKHOLM

Fler hemlösa barn i Stockholm

Cirka 350 barn i Stockholms stad lever i familjer som saknar egen bostad. I de allra flesta fallen handlar det om familjer som aldrig kommit in på Stockholms bostadsmarknad.

Det är Stockholms stad som gjort sammanställningen i höstas. Den förra mätningen gjordes 2004, och sedan dess har antalet barn i familjer utan egen bostad ökat med 20.

Två av tre barnfamiljer utan egen bostad är invandrare från länder utanför EU.