Hopp om att finanskrisens botten är nådd

Finanskrisen och lågkonjunkturen fortsätter att ha ett fast grepp om den globala ekonomin. Men det är också många som försöker hitta ljusglimtar.

Det finns många som funderar på om botten rent av är nådd. Självaste Ben Bernanke, den amerikanske centralbankschefen, tycks tillhöra de som funderar och det verkar som om han ser ljuset, långt borta.

I ett tal inför kongressen sa han igår i mycket försiktiga ordalag att recessionen sannolikt tar slut i år. Det finns tecken på att ekonomin har nått botten i USA. Särskilt på husmarknaden där allt med finanskrisen började.

I dag kommer det preliminär statistik från USA som visar att nedgången i sysselsättningen i USA: s privata sektor hejdades något i april. Enligt rapporten försvann 491 000 jobb under månaden i den privata sektorn. Prognoserna pekade mot en minskning med 650 000 jobb.

På fredag kommer de officiella arbetslöshetssiffrorna och förhoppningarna är att mars månads ras på 708 000 jobb ska ha hejdats.

Alla tecken på en bottenkänning.

Dagens siffror bidrog i alla fall till att finansmarknaderna stärktes och indexuppgångarna på världens börser tycks hålla i sig, efter två starka månader, mars och april.

Aktiehandeln ligger mycket långt fram i konjunkturcykeln och utvecklingen tolkas som att botten är nådd.

Ytterligare en konjunkturmätare är råoljepriset. Strax innan finanskrisen blev akut och Lehman Brothers gick i konkurs toppade oljepriset på över 147 dollar per fat.

Efterfrågan var enorm, tillväxten stark och hjulen snurrade snabbt i de stora ekonomierna Kina, USA och EU.

Sedan i somras har priset fallit tillbaka till som mest kring 40 dollar men är nu på väg upp igen. Årshögsta ligger på kring 55 dollar per fat och har gjort det flera dagar i rad.

Ökad efterfrågan pressar upp priset och tänder förhoppningar om att ekonomierna är på bottennivå.

Senare i dag kommer det lagersiffror från den amerikanska regeringen och rapporten har stor inverkan på oljeprisets utveckling. Ökad lagerhållning indikerar lägre tillväxt.

I morgon kommer den amerikanska centralbankens egen stresstest för den amerikanska banksektorn. Den rapporten har en avgörande betydelse för om Ben Bernankes svaga ljus i tunneln blir tydligare.

Till grund för den eventuella bottenkänningen i världskonjunkturen ligger regeringarnas och centralbankernas aktiva politik med räntevapnet i flitigt bruk och med stimulanpaket som försöker hålla igång hushållens och företagens konsumtion.

Kanske till och med att arbetslösheten är på väg att nå botten, eller snarare toppen, nu på mycket höga nivåer.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se