Skolelever anmäls för skolbränder

Sex elever på en skola i Värmland har polisanmälts sedan flera bränder anlagts på och vid skolan.

Den yngste eleven är bara tio år gammal, den äldste 13, uppger Nya Wermlands-Tidningen.

Skadorna vid bränderna har varit små, men skolan vill att polisen utreder hur stor del de sex eleverna haft i bränderna.