Valdemarsvik

Bråk om avgift på Harstena

En tvist om en landstigningsavgift ute på Harstena i den östgötska skärgården kan få stor inverkan på den kommersiella båttrafiken i sommar.

Öns samfällighetsförening vill ta ut en avgift för varje passagerare som går iland för att täcka kostnaderna för sophanteringen, men skepparen Roine Andersson som kör turbåtar till ön tycker att avgiften på 15 kronor per person är för hög och vägrar att betala. Han menar att biljettpriserna inte kan höjas mer.

– Framme i juli kan man inte förklara för turister från hela Sverige varför man måste ta betalt för att gå i land, det går inte, säger Roine Andersson.

Bråket har pågått sedan ett par år tillbaka. Andra skeppare som kör kommersiell trafik till Harstena har böjt sig och betalar den avgift på 15 kronor per passagerare som Harstena samfällighetsförening vill ha. Men Roine Andersson vägrar. Han säger att hans marginaler är för små och att biljettpriserna inte kan höjas mer. En mindre landstigningsavgift på tre till fem kronor kan han tänka sig betala.

Harstena samfällighetsförenings ordförande Olle Strandberg, som har sommarhus på ön, säger att man måste ta ut avgiften av skepparna för att täcka kostnaden för att kunna erbjuda fungerande toaletter och ta hand om de sopor som turisterna lämnar efter sig. Annars skulle de som bor eller har sommarhus på ön få stå för den kostnaden:  

– Då skulle ju delägarna i samfällighetsföreningen få betala ur egen ficka för att Roine Andersson och andra ska tjäna pengar på att köra folk till våra fastigheter, säger Olle Strandberg.

Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton har försökt att medla i konflikten och hitta en kompromisslösning. Det har hittills inte gått och det mesta pekar nu på att en domstol får avgöra vem som har rätt.

Carl Hamilton är rädd för att tvisten i värsta fall få förödande konsekvenser för den kommersiella skärgårdstrafiken i Östergötland.

– Vinner samfällighetsföreningen finns risken att vi får se kanske ett ökat antal bryggor och förtöjningsplatser som ska ta betalt vilket är förödande för skärgårdslinjens verksamhet, biljettpriset skulle bli så högt att ingen vill betala, säger Carl Hamilton.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se