Kristianstad

Branden vid Lilla Torg till tingsrätten

I dag, torsdag, börjar tingsrättsförhandlingarna i konflikten mellan fastighetsföretaget Byggnads AB Bröderna Persson och Länsförsäkringar. Det handlar om hur mycket Länsförsäkringar ska betala för husen som byggdes efter att kvarteret Erik Dahlberg vid Lilla Torg i Kristianstad totalförstörts i en brand våren 2005.

Natten mellan den 6 och 7 mars 2005 brann nästan ett helt kvarter vid Lilla Torg i Kristianstad ner. Fastigheten var försäkrad hos Länsförsäkringar, som efter en inspektion rekommenderade att man skulle bygga upp den igen på den befintliga grunden och låta källaren vara. 

Men ägaren Byggnads AB Bröderna Persson beslutade sig för att riva allt det som elden hade lämnat och bygga nytt. 

Enligt Länsförsäkringar blev det nya kvarteret både större och mer ändamålsenligt än det förstörda, som var från artonhundratalet, med opraktiskt källarplan och lågt i taket. 

Fastighetsföretaget och Länsförsäkringar hamnade snabbt i konflikt om hur stor ersättning som skulle utgå. Byggnads AB Bröderna Persson menar att återuppbyggnaden kostat över 100 miljoner kronor. 

Länsförsäkringar å sin sida hävdar att de har betalat 35 miljoner, vilket enligt dem motsvarar en återuppbyggnad av likvärdiga byggnader, på den gamla grunden. 

Parterna har inte kunnat enas, och idag inleds alltså förhandlingarna i tingsrätten. Förhandlingen avslutas på tisdag.