NYKÖPING

Skavstalöften om jobb har inte infriats

På Skavsta flygplats i Nyköping har lågprisflyget startat och landat i snart 12 år och kommunen har plöjt ned mellan mer än 75 miljoner kronor i marknadsföring hos flygbolaget Ryanair. Men förhoppningarna om 1 000-tals nya jobb, stora företagsetableringar och massturism har hittills inte infriats.

Ann-Margreth Karlsson är näringslivschef på Nyköpings kommun.

– När vi gick in i det här avtalet sa man att det för varje miljonte passagerare skulle det bli tusen nya jobb. Det har inte infriats. I så fall skulle vi ha 2 500 personer som har sin utkomst betroende på flygplatsen och det har vi inte idag, säger Ann-Margreth Karlsson.

När kommunstyrelsen i Nyköping tecknade ett marknadsföringsavtal med Ryanair för 55 miljoner kronor så var huvudargumentet just att varje miljon passagerare skulle ge 1 000 nya jobb i Nyköping - med 2,5 miljoner passagerare  borde resultatet vara en bra bit över 2 000 jobb.

Men för ett par år sen uppskattades att flygplatsen skapat 600 nya jobb och Ann-Margreth Karlsson tror att det idag kanske kan handla om 1 000 arbetstillfällen. Däremot fälldes kommunens upphandling av alla rättsliga instanser upp till Regeringsrätten.

Trots det stora antalet passagerare så har Skavsta hittills inte levererat någon vinst till sina spanska huvudägare.

Hösten 2007 satsade kommunen ytterligare 27 miljoner kronor i markandsföring hos Ryanair och även om satsningen har givit den lokala besöksnäringen ett visst uppsving så har de förväntade stora turistströmmarna uteblivit säger Ann-Margreth Karlsson.

Mot bakgrund av de ekonomiska problemen för Stockholm Västerås flygplats och svårigheterna för Skavsta i Nyköping så avråder näringslivschef Ann-Margreth Karlsson från alla planer på att göra Ärna flygplats utanför Uppsala till en flygplats för lågprisflyg, i så fall den tredje i Mälardalslänen.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se