Traditionell deklaration populärast

Drygt 47 procent av värmlänningarna valde att deklarera elektroniskt i år. Och de länsbor som attraheras mest av den nya tekniken bor på Hammarö.

Drygt 104 000 värmlänningarna valde den elektroniska vägen när det var dags för att lämna in deklaration i år. Det motsvarar 47 procent och är klart under riksgenomsnittet på 53 procent.

Den kommun där flest valde att utnyttja den nya tekniken var Hammarö där mer än 54 procent valde den elektroniska varianten. På andra plats kom Karlstad följt av Filipstad.

Nymodigheter tycks dock inte vara något för Årjängsborna där bara knappt 31 procent valde det nya sättet att för staten redovisa sina ekonomiska affärer. Faktum är att det är sämst i landet.

Ja, sämst och sämst. Man kan också säga att Årjängsborna är bäst i Sverige på att bevara en kär gammal kulturtradition, det vill säga manuell inlämning av deklarationsblankett.

De i vårt län som ändå utnyttjade den nya teknikens möjligheter valde i de flesta fall att via internet lämna den säkerhetskod som följde med deklarationsblanketten. Att deklarera via telefon var den näst populäraste varianten.

Av statistiken från Skattemyndigheten framgår också att kvinnor mer än män tilltalas av ny teknik och att personer födda på 1970- och 1980-talen är bäst på elektroniska deklarationer.